نام جدید، همان قدیمی، همان قدیمی: مارپیچ راست افراطی دریایی Le Pen هیچ شورش نیست

راست افراطی سیاستمریکا Le PenFranceNew نام همان همان قدیمی قدیمی دریایی لو Pen به عقب حق ربکه هیچ شورش عملی نیست linkedInSuccess data trackingSocial li_tracker Tweetprint فیلیپ هوگوین AFP فرانسوی راست راست رهبر جنبش ملی دریای لو پل به کنگره حزب خود را در تاریخ 11 مارس 2018 در لیل فرانسه ویدئو byFRANCE 2Text byTracy MCNICOLL آخرین بهروزرسانی 2018 03 12 مارین لو پین مدتهاست که این کنفرانس جبهه ملی فرانسه برای تعطیلات آخر هفته به عنوان یک اصلاحطلبان برای به دست آوردن نام حزب جدید به جای صندوق رأی ناپدید شد. روز یکشنبه پوپولیس فرانسوی فرانسوی