30 فروردین 1397
صفحه اصلی

ویدیو: در داخل دادگاه های کردستان ستیزه جویان گروه داعش را هدف قرار می دهد

terrorismSyriaKurdsLatest upgrade 2018 03 24 ویدئو در داخل دادگاه های کردی تلاش می کند گروه های ستیزه جویان وابسته به اسناد ردیابی اطلاعات را جمع آوری کنند. جنگ های طولانی و خشن که کردها علیه گروه دولت اسلامی IS انجام داده اند، نه تنها هزاران نفر جان خود را از دست دادند بلکه تعداد زیادی از زندانیان را نیز دستگیر کرده اند. خدمه در دادگاه های کردی اجازه داده شده است که قضات پس از قوانین کردی جهادگرایان را در پشت برخی از جنایات علیه غیرنظامیان سوری و جامعه یزدی، سعی می کنند با چه احکامی مواجه شوند.