پلیس فرانسه قتل زن 85 ساله را به عنوان حمله ضد یهودی انجام می دهد

هولوکاست فرانسوی سمتیسم فرانسه فرانسوی پلیس فرانسوی کشتار زن 85 را به عنوان یک حمله انتحاری ضد سامی مرتبط می کند ردیابی اطلاعات موفقیت آمیز Social Tweet libertine Tweet Santander Thomas Sanson AFP بلوک آپارتمانی در شرق پاریس که در آن جمعه مریلی نولز باقی مانده بود، در روز جمعه پیدا شده بود. ویدئو byLuke SHRAGOText byFRANCE 24Follow france24_en on twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 27French دادستانان قتل یک زن یهودی 85 ساله را بر عهده دارند که بخشی از بدنش در خانه پاریس او به عنوان یک حمله علیه سامی است.