اتریش به نازی انشلوس احترام می گذارد

هولوکاست آمستردام راست آخرین بروز رسانی 2018 03 14 با قدرت مطلوب در قدرت اتریش یادآوری نازی Anschlussfunction linkedInSuccess ردیابی داده ها Social ly_tracker Tweet این سال است که اتریش به یاد 80 سالگرد انچلوس annexation کشور توسط آلمان نازی برای دهه های اتریش خود را به عنوان قربانی آدولف هیتلر قبل از شناخت در 1990s نقش فعال خود را در هولوکاست اما امروز بسیاری از ترس از حافظه جمعی می تواند توسط افزایش قدرت FP? تهدید می شود. حزب سمت راست که در سال 1956 توسط نازی ها سابق تاسیس شده است بخشی از ائتلاف حاکم