30 فروردین 1397
صفحه اصلی

اولیویر فور، سوسیالیست فرانسوی، رهبر حزب شد

اولیویه فورس حزب سوسیالیست فرانسه فرانسه اروپا اروپا فرانک سوسیالیست اولیور فورا تصمیم گرفت رهبری عملکرد حزب شود ارتباط ردیابی اطلاعات ردیابی سوسیال لیفتاکر Tweetprint Geoffroy Van Der Hasselt AFP حزب سوسیالیست حزب سوسیالیست فرانسوی اولیویه فور، نماینده حزب سوسیالیست فرانسه، پیش از پخش تلویزیونی تلویزیونی در کانال تلویزیونی فرانسه در LCI در 7 مارس 2018 مطرح شد. متن توسط NEWS WIRESLatest به روز رسانی 2018 03 16 اولیور فوره همه چیز را تضمین می کند که رهبر جدید سوسیالیست های مبارز فرانسوی پس از رقیب اصلی خود پیشنهاد خود را رد کرد قانونگذار 49 ساله که تقریبا 50 درصد آرا را در