بونون در نشست جناح فرانسوی می گوید: "نژادپرستی" را مانند یک افتخار می دانید

استیو بنون مارین پارلمان جنبش پارلمان فرانسه فرانسه اروپایی نژادپرستانه به عنوان یک مدرک افتخار بونون می گوید که قدم زدن در سمت راست فرانسوی در فرانسه کمک زیادی به ردیابی داده ها دارد. فیلیپ هونگ، مشاور سابق ریاست جمهوری ایالات متحده، استیو بونون، رهبر جنبش ملی فرانسه، پس از سخنرانی در کنفرانس حزب در 10 مارس 2018 در Grand Palais در لیل شمالی فرانسه Text byTracy MCNICOLL آخرین بهروزرسانی 2018 03 11 فوروم Trump aide استیو Bannon شوک کیمو تنظیم جبهه ملی جبهه FN abuzz در شنبه رهبر دریایی Le Pen اطمینان