30 فروردین 1397
صفحه اصلی

تنظیم کننده انگلیس می گوید که کانال RT روسیه می تواند مجوز مسمومیت جاسوسی را از دست بدهد

جاسوسی روسیه از راه اندازی مجدد اسکریپت در اروپا می گوید که کانال RT روسیه می تواند مجوز بیشتری را در مورد مسمومیت های جاسوسی مرتبط کند. پیگیری های مربوط به ردیابی اطلاعات جاسوسی Social social li_tracker Tweetprint کریل کودریاتسف، نمایندگان مجلس بریتانیا، از کانال تلویزیونی متعلق به کرملین گرفته اند تا از هوا خارج شوند. Text byFRANCE 24Follow france24_en in twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 13 تنظیم کننده رسانه های بریتانیا Ofcom گفت روسیه می تواند مجوز بریتانیا را از دست بدهد اگر دولت نخست وزیر ترسا May می تعیین که مسکو پشت مسمومیت از دو عامل عامل سابق روسیه در انگلستان در ماه این ماه Ofcom که