3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

خدیراکوفسکی، دشمن پوتین، بمب جنایی "کرملین" را برای مسمومیت جاسوسی روسیه تلقی می کند

روسیه ویلیام پوتین سرژیک اسکریپت آخرین به روز رسانی 2018 03 21 فتحالله خواتوفسکفین سرباز جنایتکار کرملین را برای جرایم جاسوسی روسیه متصل می کند ارتباط ردیابی اطلاعات جاسوسی اجتماعی جاسوسی رسانه های رسانه ای نوع رسانه ها media_sources media_source streaming_type platforms platform flash html5 mime_type video mp4 type video html5_codec avc1 42E01E mp3 bitrate 0 is_default 0 source http media france24 com en ptw 2018 03 21 NW497250 A 01 20180321 mp4 title is_live 0 photo_url http scd france24 com en