دولت جدید اسلواکی جایگزین دولت است که بر سر قتل های روزنامه نگار سرنگون شده است

اسلواکی، سیاست های اقتصادی اروپا، دولت جدید اسلواکی، جایگزین دولت هایی است که بر سر قتل های روزنامه نگار پیوند خورده است. ردیابی اطلاعات ردیابی اجتماعی. li_tracker Tweetprint Joe Klamar AFP Placards با پرتره های دکتر سابق مقامات سابق دولت، از جمله PM رابرت فیکو L و 2R در مراسم ضد فساد و جنیان Jan Kuciak و Martina Kusnirova در 16 مارس 2108 در براتیسلاوا متن توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 22 رئیس جمهور اسلواکی پنجشنبه یک دولت جدید را منصوب کرد تا جایگزین کسی که استعفا داده است در میان بحران سیاسی ناشی از قتل عام