3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رقصنده بلشویک برای حمله اسیدی به 6 سال محکوم شده است

RussialawballetEuropeBolshoi رقصنده تا شش سال برای attackfunction اسید trackingSocial داده linkedInSuccess li_tracker media_sources ویدئو Tweetprint رسانه نوع رسانه محکوم media_source سیستم عامل streaming_type پلت فرم بازی فلش HTML5 MIME_TYPE نوع ویدئویی MP4 html5_codec ویدئو AVC1 42E01E MP3 میزان ارسال بیت 0 is_default 0 منبع HTTP رسانه france24 کام EN PTW 2013 12 03 WB_EN_NW_PKG_BOLSHOI_VERDICT_13H_NW591969 01 20131203 mp4 title is_live 0 photo_url http scd france24 com en files imagecache france24_ct