روستای فرانسوی پیام های خود را از سربازان دوران جنگ جهانی دوم پیدا می کند

FrancehistoryWorld War IEurope روستای فرانسوی پیام های مربوط به دوران جنگ جهانی دوم را پیدا می کند نیروهای سربازان ایالات متحده مرتبط هستند ردیابی داده های موفقیت آمیز Social social li_tracker Tweetprint OC Le blog de Charmoy ضبط صفحه نمایش 27 مهندس در عمل از وبلاگ Olivier Claudon ارسال شده توسط Stéphanie TROUILLARD آخرین آپدیت 2018 03 11A ساکن روستای کوچک فرانسوی Charmoy پیام های اسرار آمیز نوشته شده در انگلیسی بر روی دیوارهای خانه خود را کشف کرد. پس از سالها تحقیق او کشف کرد که پیام ها توسط سربازان ایالات متحده 100 سال پیش در زمان جنگ جهانی اول نوشته شده است در حالی که سایه رنگ از یک چی