3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سلول آنارشیست Tarnac در دادگاه در فرانسه در سال 2008 مشکوک به خرابکاری راه آهن است

سلول آنارشیست TGVcrimeFranceEuropeTarnac در دادگاه در فرانسه در سال 2008 مشکوک به تخریب خرابکاری راه آهن شده است LinkSecurity data trackingSocial li_tracker Tweetprint Pascal Lachenaud AFP یک عکس گرفته شده در تاریخ 8 مارس 2018 نشان می دهد که نشانه خروج از روستای Tarnac متن توسط NEWSWIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 13Ten سال پس از دستگیری آنها در یک سیاست پرونده اتهاماتی که موجب اتهامات پلیس علیه هشت نفر از متهمان آنارشیست شده است، در روز سه شنبه در دادگاه فرانسه در مورد ادعاهای خرابکاری خطوط قطار سرعت بالا، محاکمه خواهد شد.