مهاجران عجیب و غریب: آیا می توان به ضرب و شتم ایتالیا یک دولت "پنج ستاره" اشاره کرد؟

انتخابات فینال ستاره جنبش ایتالیا EuropeStrange bedfellows آیا می توانم ایتالیا به ضرب و شتم سمت چپ تا یک تابع دولت پنج ستاره linkedInSuccess data trackingSocial li_tracker Tweetprint Claudio Giovanninni AFP نه تحت تماشا او Matteo رنزی است که اتحاد بین حزب دموکراتیک ضرب و شتم خود و متن پنج ستاره جنبش توسط Benjamin DODMANFollow bendodman در twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 06 سالهاست که حزب دموکرات، هدف اصلی جنبش پنج ستاره است که از ابتدای تظاهرات زاده شده است اما در جنبش سیاست ایتالیا، اتحاد بین این دو