مکرون خواستار سلول های بیشتری می شود، تعداد کمی از زندانیان در برنامه اصلاحات اصلاحات فرانسه

اصلاحات زندان امانوئل مکرون فرانسه فراکسیون اروپایی مکانیک خواستار کاهش تعداد زندانیان در فرانسه برنامه ریزی اصلاحات جرم و جنایت مرتبط با ردیابی داده های ردیابی Social social li_tracker Tweetprint مهدی فودوچ AFP رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون L دست با دانش آموزان مدرسه نگهبان زندان می کشد Ecole Nationale d Administration Pénitentiaire ENAP در تاریخ 6 مارس 2018 در Agen جنوب فرانسه متن توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 06 فرانسه هزاران سلول زندان جدید را بسازد و از اصلاحاتی که توسط رئیس جمهور امانوئل ماکرون دنبال شود، از برچسب های الکترونیکی استفاده می کند تا برخی از بدترین موارد را برطرف کند