می گوید: بریتانیا 23 تن از روسای جمهور روسیه را بر مسمومیت جاسوسی اخراج می کند

سلاح های شیمیایی روسیه اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا بریتانیا 23 تن از روسای جمهور روسیه را به دلیل مسمومیت جاسوسی برکنار می کند می گوید: ممکن است ماکروسافت پیوند داده را ردیابی کند. حمله انتحاری در روز 4 مارس در مجلس عوام در لندن در تاریخ 14 مارس 2018. متن توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 14 بریتانیا 23 تن از روسای روسیه را در پاسخ به یک حمله سمی عصبی به یک عامل دوجانبه روسی در جنوب