ناتو هفت تن از دیپلمات های روسیه را در برابر مسمومیت جاسوسی انگلیس اخراج می کند

ناتو، بریتانیا، یونان، انگلیس، اروپا، ناتو، هفت دیپلمات روسی را درمورد مسمومیت های جاسوسی انگلیس، از بین می برد. ردیابی داده های جاسوسی در انگلستان، ردیابی داده ها، جاسوسی اجتماعی، جاسوسی از طریق جاسوسی، TweetTrintText توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 27NATO روز سه شنبه در دو ده دولت در سراسر جهان به اخراج دیپلمات های روسیه در پاسخ به حمله عامل عصبی در بریتانیا اشاره کرد که لندن نقطه عطفی در روابط غرب با مسکو اتحاد اتحاد جماهیر شوروی رهبری هفت نفر از کارکنان روسی را اخراج کرد و اعتبار نامه را به سه نفر دیگر رد کرد و تعداد کل جاسوسان مشکوک روسیه را به حدود 150 نفر کاهش داد