30 فروردین 1397
صفحه اصلی

نظرسنجی های خروج ایتالیا در حالی که افزایش جمعیت پرزیدنت را به مجلس آویزان می کند

انتخابات ایتالیا پاپولیسم اروپا درحالیکه نظرسنجی های خروج از ایتالیا به پارلمان آویزان می شود در حالی که افزایش بهره وری پوپولیستی مرتبط است ردیابی داده های موفقیت آمیز Soccial li_tracker Tweetprint Miguel Medina AFP سیلویو برلوسکونی از غرفه رای گیری پس از انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات عمومی ایتالیا در تاریخ 4 مارس 2018 رد می شود. ویدیو byFRANCE 24Text byFRANCE 24Follow france24_en twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 05A surge برای احزاب پوپولیست و حق دور در روز یکشنبه، انتخابات ایتالیا می تواند یک مجلس آویزان را با یک حزب راست راست به دست آورد که احتمالا بیشترین آرا را کسب می کند، اما اکثریت آرا با بیش از نیمی از آراء از یکشنبه