وزیر اسلوونی استعفا داد پس از دادگاه می گوید نتیجه رفراندوم نامعتبر است

نخست وزیر اسلوونی، میرو صفر، نخست وزیر اسلوونی، در کنفرانسی مطبوعاتی در لیوبلیانا اسلوونی، پس از اعلام استعفای خود، برگزار می کند. Text by NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 15 Miro Cerar، نخست وزیر اسلوونی، استعفای روز چهارشنبه پس از آنکه دادگاه نتیجه رفراندوم در آخرین ضربه به بحران او را در ماه های قبل از انتخابات برنامه ریزی کرد، نیروهای پاس