رژیم سوریه تقویت قوت غربی را به عنوان "آخرالزمان"

نیروهای ائتلاف خاورمیانه در قاهره، رژیم صدام را به شرق می فرستد زیرا سازمان ملل متحد فریب خورده است. ماموریت آخرالزمان مرتبط است. ردیابی اطلاعات ردیابی اطلاعات. Social li ltratrainer Tweetprint Stringer AFP سربازان دولت سوریه در 7 مارس 2018 در یک مخزن در شهر الممحمدیه در شرق دمشق در دمشق تحت فشار هستند شورشی که در غوطه شرقی مستقر می شود Text by NEW WIRES آخرین اخبار به روز رسانی 2018 03 07 در روز چهارشنبه، رژیم سوریه، نیروهای مسلح را به غول غربی،