30 فروردین 1397
صفحه اصلی

سازمان ملل می گوید بیش از 1000 تن از نیازهای فوری پزشکی از قوة سوریه نیاز دارند

بشار اسد، رئیس جمهور غزنی، قوة سوریه، بیش از 1000 تن نیاز به اخراج فوری پزشکی از سوریه دارد. قوت سازمان ملل متحد می گوید، عملیات مربوط به ردیابی اطلاعات موفقیت آمیز است. فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک آمریکایی آلموهیبانی، خبرگزاری فرانسه، پس از تهدید بمباران دولت سوریه در شهر کافر بتنا، تحت کنترل شورشیان در منطقه غوطه شرقی غربی در حومه سرزمین دمشق در 11 مارس 2018 ویدیو byRececa ROSMANText by NEWS WIRESبسیاری از آخرین به روز رسانی 2018 03 12 بیش از 1000 نفر بیشتر زنان و کودکان به طور فزاینده نیاز به تخلیه پزشکی را از محاصره سیه ای محاصره کرده اند