3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سربازان ترکیه از شهر کردی در شمال سوریه محاصره می کنند

سوریه افریطره ترکیه و شرق سرزمین های ترکیه محاصره کردها در شمال سوریه محاصره شده است ردیابی داده های موفقیت آمیز شهروندان لیبی سند پاکستان خبرگزاری فرانسه شهروندان سوری از طریق ایین درا در منطقه افریون شمالی در حالی که از نیروهای تحت حمایت ترکیه و جنگجویان کرد می گذرند در روز 12 مارس 2018 از شهر آفرین فرار می کنند. Text by NEWS WIRES به روز رسانی 2018 03 13 نیروهای ترکیه و جنگجویان مخالف متحد محاصره کردهای کردی را که در شمال شهر افریون برگزار شده اند، آغاز کرده اند. ارتش ترکیه روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که محاصره A