3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سرپرستی کودکان را نجات دهید: جنگ سوریه "جنگی برای کودکان است"

صرفه جویی در ChildrenSyriachildrenLatest به روز رسانی 2018 03 14 نگه داشتن مدیر عامل کودکان درگیری های سوریه جنگی برای عملکرد کودکان مرتبط است ردیابی اطلاعات ردیابی سوسیالیستی l_tracker TweetThe NGO Save Children یک گزارش جدید خشن برای نشر هفتمین سالگرد جنگ در سوریه منتشر می کند. این به 45 افزایش شمار تلفات غیرنظامی در سراسر سوریه از زمان ایجاد مناطق به اصطلاح به اصطلاح با حداقل 37 غیرنظامی کشته شده است هر روز از اواسط سال 2017 در مصاحبه گسترده ای با FRANCE 24 Helle Thorning Schmidt مدیر عامل شرکت Save the Children اظهار داشت