شورشیان سوریه شروع به تخلیه جنگ غزه Ghouta می کنند

Bashar al AssadEastern GhoutaSyriaMiddle EastSyria شورشیان شروع به تخریب جنگ ویران کردند Ghoutafunction مرتبط پیوندیابی اطلاعات ردیابیSocial li_tracker Tweetprint Amer Al Mohibany AFP دود از ساختمان ها پس از حملات هوایی در Zamalka یکی از چند شمشیر باقی مانده شورشی در گوته شرقی در تاریخ 21 مارس 2018 افزایش یافته است ویدیو byAndrew HILLIAR Solange MOUGINText توسط NEWS WIRESLatest update 2018 03 22 شورشیان سوری در ماه ژوئیه روز جمعه در غوطه شرقی غواص را آغاز کردند. رسانه های دولتی در جریان اولین انفجار از جمله محاصره مخالفان مخالف در خارج از تلویزیون دولتی دمشق