3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

عفو بینالملل میگوید، فروش اسلحه به ایالات متحده، انگلیس و فرانسه به "ویرانگر" یمن در عربستان سعودی معروف است

یمن، صنعا، عربستان، شرق، شرق، انگلیس، انگلیس، انگلیس، فرانسه، انگلیس، فرانسه، انگلیس، انگلیس، فرانسه، انگلیس، فرانسه، انگلیس، فرانسه، انگلیس، فرانسه، انگلیس، فرانسه، انگلیس، فرانسه، انگلیس، فرانسه، 2018 03 23 سلاح های غیر مسئولانه توسط فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به سوی ائتلاف رهبری سعودی در مقابله با شورشیان شیعه در یمن آسیب فراوانی به غیر نظامیان یمن Amnes