3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مگا شهر، معاملات مگاباک به عنوان شاهزاده سعودی سعودی به مصر سفر می کند

عبدالفتاح السیسی، پادشاه سلمان، عربستان سعودی، پادشاه سوئد، عربستان سعودی، پادشاه عربستان سعودی، عربستان سعودی، عربستان سعودی، پادشاه عربستان سعودی، عربستان سعودی، عربستان سعودی، عربستان سعودی، عربستان سعودی، عربستان سعودی، عربستان سعودی، عربستان سعودی، عربستان سعودی 5 2018 متن byFRANCE 24Follow france24_en در twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 06 سعدی عربستان و مصر روز دوشنبه به سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری برای یک پروژه بزرگ مفهومی در جریان دیدار سفیر سعودی شاه بن محمد سلمان