3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

هزاران نفر از خشونت شرق قوت فرار می کنند، پیروزی در دیدار برای اسد سوریه

نیروهای امنیتی سوریه به کودکان کمک می کند از یک بطری آب در طی تخلیه غیرنظامی از غواط شرقی در هاوشک الشعری شرق حموریا استفاده کنند. در 15 مارس 2018 ویدیو byMarios SOFOSText توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 16 تن از هزاران تن از مردان وحشت زده زنان و کودکان جریان را در پی و در کامیون ها را برداشت پنج شنبه از انبارهای محاصره در دو جلو