3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

هفت سال جنگ: گزارش از مناطق جنگی سوریه

جنگ سوریه علیه بشار اسد مود شرق دوازده سال جنگ گزارشات از مناطق جنگ های سوریه مرتبط سازی ردیابی داده های سوریه Social media li_tracker Tweetprint فرانسه 24 متفقین Matthieu Mabin L و James André متن byFRANCE 24Follow france24_en در twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 15 این هفته هفت سال از آغاز جنگ داخلی سوریه که حداقل 350،000 آواره شده میلیون ها نفر را ترک کرده است و تنش های منطقه را تشدید کرده است. خبرنگاران 24 فوریه برای پوشش فاجعه انفجاری حضور داشته اند. این کار با اقدام کوچکی از شورش آغاز شد که در جاهای دیگر ممکن است