تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۷/۵

استمنا یعنی چی

استمنا یعنی چی

استمناء

نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز

استمناء یا خودارضایی انجام دادن کاری غیر از آمیزش است که عادتا باعث خارج شدن منی از آلت انسان شود. استمناء به دو صورت حرام و حلال تقسیم می‌شود. برخی از عالمان استمناء حرام را از گناهان کبیره‌ای دانسته‌اند که در احادیث از آن نهی شده است. عقوبت استمناء تعزیر است، که حاکم شرع مقدار آن را تعیین می‌کند. در صورتی که استمناء منجر به خروج منی شود، احکامی ازجمله وجوب غسل جنابت و باطل‌شدن روزه دارد.

فهرست

مفهوم‌شناسی

استمناء یا خودارضایی آن است که انسان با خود یا دیگری کاری کند که از او منی بیرون آید.۱ در فقه لفظ استمناء برای عمل مردان به کار رفته است و به خودارضایی زنان، استشهاء می‌گویند.۲ همچنین به هرگونه خارج شدن منی استمناء گفته نمی‌شود، یعنی خروج منی در خواب و همچنین به واسطه آمیزش و همبستری با همسر، استمناء و خودارضایی نیست.نیازمند منبع از استمناء در باب‌های صوم، اعتکاف، حج و حدود سخن گفته شده است.۳

دلیل‌های حرمت استمناء

فقیهان شیعه برای بررسی حکم استمناء، به جز دلیل اجماع به آیه ۶ سوره مؤمنون استناد کرده‌اند. براساس این آیه هر گونه لذت جنسی به جز طریق همسر و کنیز ممنوع شده است.۴

در برخی احادیث از استمناء نهی شده است. در وسائل الشیعه بابی به نام تحریم استمناء آمده که اختصاص به این دسته از احادیث دارد.۵ همچنین بنابر روایتی کسی که استمناء کند خدا به او نظر نمی‌کند.یادداشت ۱

استمناء حرام و استمناء حلال

استمناء را به دو صورت حرام و حلال تقسیم کرده‌اند.۶ به فتوای برخی از فقیهان شیعه، اگر استمناء توسط همسر و کنیز باشد، حلال و در غیر این صورت حرام است.۷ بعضی استمناء را جزء گناهان کبیره دانسته‌اند.۸ مستند فقها در حرمت استمناء، آیات قرآن مانند آیات ۵ تا ۷ سوره مؤمنون و روایات است.۹ به نظر برخی از فقیهان مانند علامه حلی، استمناء با دست کنیز و همسر نیز حرام است.۱۰ در موارد ضرورت مانند تشخیص بیماری و درمان ومانند آن نوعاً فقهاء با شرایطی این کار را مجاز دانسته اند.۱۱

آثار و نتایج فقهی

در منابع فقهی، آثاری را برای استمناء بیان کرده‌اند. البته این موارد اختصاص به موردی دارد که استمناء باعث خروج منی شود. این آثار عبارتند از:

راه اثبات و کیفر

استمناء در دادگاه از دو طریق ثابت می‌شود: نخست با گواهی دو مرد عادل۲۰ دیگر با دو بار اقرار استمناءکننده. البته برخی از فقها یک بار اقرار را نیز کافی می‌دانند.۲۱ برخی قدما یک بار اقرار را موجب ثبوت آن ندانسته‌اند.۲۲

کیفر استمناء، تعزیر است که مقدار و چگونگی آن توسط حاکم شرع تعیین می‌شود.۲۳ در صورت تکرار این عمل، مجازات شدیدتری برای آن در نظر گرفته شده است.۲۴

عوارض و درمان

از دیدگاه برخی پزشکان و محققان، خودارضایی بیماریی است که عوارضی را به دنبال دارد. برخی عوارض آن عبارتند از:

پیامدهای جسمانی: ضعف بینایی، ضعف قوای جسمانی، عقیم شدن، ضعف مفاصل، لرزش دست.

پیامدهای روحی و روانی: ضعف حافظه و حواس‌پرتی، اضطراب، انزوا، افسردگی، بی‌نشاطی، پرخاشگری، کسالت دائمی، ضعف اراده.

عوارض اجتماعی: ناسازگاری خانوادگی، بی‌میل شدن به همسر و ازدواج، ناتوانی در ارتباط جنسی، دیر ازدواج کردن.۲۵

منابع بیشتر مربوط به عوارض و درمان آن:

استمنا یعنی چی