دسته‌بندی‌ها

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و طبق قوانین جمهوری اسلامی می‌باشد
  • منتشر شده در جمعه ۱۴۰۱/۷/۱

برنامه تور

Defend yourself against tracking and surveillance. Circumvent censorship. | Download

برنامه تور

Dow load To B owse

P o ec you self agai s acki g, su veilla ce, a d ce so ship.

Ge co ec ed

If you a e i a cou y whe e To is blocked, you ca co figu e To o co ec o a b idge du i g he se up p ocess.

If To is o ce so ed, o e of he mos commo easo s To wo ' co ec is a i co ec sys em clock. Please make su e i 's se co ec ly.

Read o he FAQ's a ou Suppo Po al

S ay safe

Please do o o e ove To . To B owse will block b owse plugi s such as Flash, RealPlaye , QuickTime, a d o he s: hey ca be ma ipula ed i o eveali g you IP add ess.

We do o ecomme d i s alli g addi io al add-o s o plugi s i o To B owse

Plugi s o addo s may bypass To o comp omise you p ivacy. To B owse al eady comes wi h HTTPS-O ly mode, NoSc ip , a d o he pa ches o p o ec you p ivacy a d secu i y.

Check ou he To B owse ma ual fo mo e oubleshoo i g ips.

How ca I ve ify To B owse sig a u e?

S a d up fo p ivacy a d f eedom o li e.

We' e a o p ofi o ga iza io a d ely o suppo e s like you o help us keep To obus a d secu e fo millio s of people wo ldwide.

آخرین مطالب