تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۴

به بقچه ای گفته میشود که در قدیم به هنگام سفر

به بقچه ای گفته میشود که در قدیم به هنگام سفر

به بقچه ای گفته میشود که در قدیم به هنگام سفر

معنی بقچه - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

به بقچه ای گفته میشود که در قدیم به هنگام سفر