تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۴

رادیو زمانه

رادیو زمانه

رادیو زمانه صدای کسانی است که از آنها کمتر می‌شنویم: زنان، جوانان، اقلیت‌های قومی و دینی و جنسیتی، تحلیلگران مستقل در سیاست، متخصصانِ علوم، منتقدانِ فرهنگی، متفکران مستقل دانشگاهی، بلاگ‌نویسان حرفه‌ای، کنشگرانِ مدنی، روشنفکرانِ درگیر در گفتگوها و مناظره‌ها درباره‌ی موضوعاتِ روز و هرآنچه در فضای کنونی ایران بحث‌انگیز، مخاطره‌آمیز، یا ممنوع شناخته می‌شود.

زمینه و زمانه

نظرسنجی زمانه: ایران دموکراسی می‌‌خواهد

۴ مهر ۱۴۰۱

۸۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که ایران نظام دموکراتیک می‌خواهد و در مقابل ۱۴ درصد معتقدند در ایران امروز یک نظام اقتدارگرا کاراتر است. ۶۰ درصد خواهان یک جمهوری دموکراتیک اند. ۲۶,۵ درصد اما یک پادشاهی مشروطه را ترجیح می‌دهند که در آن شاه نقشی تشریفاتی داشته باشد. ۵,۵ درصد طرفدار پادشاهی مطلقه‌اند و ۲,۵ درصد نظام مطلوب‌شان جمهوری اسلامی است. ۵,۵ درصد گفته‌اند که خواستار نظامی غیر از این گزینه‌ها هستند.

رادیو زمانه