تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۴

سوالات درس یک مطالعات ششم

سوالات درس یک مطالعات ششم

سوال و جواب مطالعات ششم درس 1 سوالات درس اول مطالعات اجتماعی ششم درس یک   ???? سوالات متن مطالعات ششم ???? سوال های درس اول 1- چرا انسان نمی‌تواند تنها

سوالات درس 1 مطالعات ششم با جواب

سوال و جواب مطالعات ششم درس 1

سوالات درس اول مطالعات اجتماعی ششم درس یک

???? سوالات متن مطالعات ششم ???? سوال های درس اول

1- چرا انسان نمی‌تواند تنها زندگی کند ؟ جواب: زیرا انسان موجودی اجتماعی است و تنهایی برایش احساس ناخوشایندی است .

2-چرا تنهایی برای انسان احساس ناخوشایندی است ؟ جواب: زیرا دوستی یکی از مهمترین نیازهای انسان است .

3- چرا ما انسان ها به دوست نیازمندیم ؟ جواب: برای این که هم به دوستانمان محبت کنیم و هم این که مورد محبت دیگران قرار بگیریم .

4- چرا انسان به دوستی و برقراری ارتباط و محبت نیازمند است ؟ جواب: زیرا خداوند در سرشت و فطرت ما انسان ها میل به محبت کردن و محبت دیدن و نیاز به برقراری ارتباط را قرار داده است.

5- چهار مورد از فایده های دوست خوب را بنویسید . جواب:  ۱. لذت بردن از همنشینی و همفکری با او ۲. صحبت کردن با دوست عاقل و صبور و در میان گذاشتن شیادی ها و ناراحتی ها ۳- یاری رساندن به ما در هنگام مشکلات 4. افزایش آگاهی-ها و یادگیری چیزهای جدید

6- چرا انتخاب درست یک موضوع مهم است ؟ جواب: زیرا رفتار و اخلاق دوستان در ما تاثیر می گذارد و ما نیز تاثیراتی بر روی دوستان خود داریم .

7- فایده صحبت کردن با دوست در هنگام شادی و ناراحتی چیست ؟ جواب: باعث می شود احساس سبکی و آرامش کنیم .

8- آیا هر فردی را می توان برای دوستی و رفاقت انتخاب کرد ؟ خبر ، گاه ممکن است یک دوست مسیر آینده و زندگی دوستش را به سوی سعادت تغییر دهد و گاه ممکن است در شرایطی یک دوست موجب ناراحتی و سرشکستگی دوست خود شود .

9- حضرت علی (ع) در نامه ی خود به فرزندشان امام حسن (ع) در رابطه با ملاک های دوستی چه فرموده اند ؟ جواب: فرمودند : « با نیکان همدلی و رفاقت کن تا از آنان باشی و از بدان جدا شو تا از آنان نباشی .

10- امیر مؤمنان حضرت علی (ع) چه ملاک ها و معیارهایی را برای انتخاب دوست مهم دانسته اند ؟

جواب:  ۱. خیرخواه باشد و ما را از کارهای ناپسند باز دارد . صادق و یکرنگ باشد ۳. خوش اخلاق و با انب باشد .

11. جمله ی « هر کس ادب ندارد ، عقل هم ندارد و از کیست ؟ و به چه چیزی اشاره دارد ؟ جواب: از حضرت علی (ع) است و به این موضوع اشاره دارد که دوست خوب ، خوش اخلاق و با ادب است.

12- بنا به گفته ی حضرت علی (ع) چرا باید کسی را برای دوستی انتخاب کنیم که ما را از بدیها و کارهای نامناسب باز دارد ؟ جواب: زیرا چنین دوستانی به ما یاری می رسانند و سبب پیشرفت ما می‌شوند .

۱۳ . بنا به گفته پیشوایان بزرگ دینی با چه کسانی دوستی کنیم و از دوستی با چه کسانی خودداری کنیم ؟ جواب: با افراد عاقل ، با ایمان و نیکوکار دوستی کنیم و از دوستی با افراد دروغگو ، بخیل و سخن چین خودداری کنیم .

14 . پیامبر عزیز ما (ص) درباره بدترین افراد چه می فرمایند ؟ جواب: می فرمایند : بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم سخن چینی می کنند و بین دوستان جدایی می اندازند .

15- معنی این ابیات را بنویسید جواب: تو اول بگو با کیان زیستی من آن که بگویم که تو کیستی تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی و دوستی کردی تا پس از آن من بگویم که تو چگونه انسانی هستی

همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید جواب: دوست و همنشین تو باید از خود تو بهتر باشد تا باعث افزایش عقل و دانایی و دین و ایمان تو شود .

سوالات درس یک مطالعات ششم