تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۴

نحوه ثبت نام وام یارانه

نحوه ثبت نام وام یارانه

در این مقاله، در رابطه با نحوه ثبت نام یارانه 1401، بعد ازدواج، فرزند جدید و واریز مجدد یارانه، برای جاماندگان و فرم و سایت معیشتی جاماندگان، مطالبی آورده شده است.

نحوه ثبت نام یارانه

.my ex p li e-heigh : 30px !impo a ; fo -size: 17px; . opdeskpaypaddi g- op:30px @media o ly sc ee a d (max-wid h: 768px) .cha g ma gi - op:20px; display:block !impo a .cha g_desk op ma gi - op:20px; display: o e !impo a @media (max-wid h:1008px) . o esp display: o e !impo a .fo m-co ol wid h: au o !impo a ; bo de - adius: 0px .i e -co e box ma gi -bo om: 15px !impo a .ali k img max-wid h: 100% !impo a ; wid h: au o !impo a ; heigh : au o !impo a .ali k h2 colo : gb(58, 109, 151); fo -size: 16px; ma gi -bo om: 20px .ali k h3 fo -size: 15px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h4 fo -size: 14.5px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h5 fo -size: 14px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h6 fo -size: 13.5px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k p li e-heigh : 27px .ali k a fo -size: 15px .shoa backg ou d: gb(249, 249, 249) o e epea sc oll 0% 0%; ex -alig : ce e ; paddi g: 30px 10px; fo -weigh : bold; fo -size: 23px; ma gi -bo om: 20px; li e-heigh : 32px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi - op: 20px .e d bo de : 1px solid gb(220, 222, 181); backg ou d-colo : gb(254, 255, 232); paddi g: 10px; ma gi : 10px 0px; li e-heigh : 1.5; .slo fo -size: 50px; fo -family: yeka ; ma gi -lef : 20px; .slo2 fo -size: 50px; fo -family: yeka ; posi io : ela ive; op: 33px; ma gi - igh : 20px; .my able d bo de : 1px solid .my able : h-child(eve ) backg ou d: colo : whi e .my able : h-child(eve ) d colo : whi e !impo a .my able : h-child(odd) backg ou d: .mb-5 ma gi -bo om: 3px !impo a h4 fo -size: 14px !impo a ; fo -weigh : bold; colo : gb(58, 109, 151);

نحوه ثبت نام یارانه 1401، برای فرزند جدید و زوجین، بعد از ازدواج و تولد فرزند جدید، از طریق روش حضوری، با مراجعه به دفاتر پلیس 10 و برای جاماندگان از دریافت یارانه نقدی و یا ثبت درخواست، جهت واریز مجدد یارانه، با استفاده از روش غیرحضوری، از طریق سایت معیشتی جاماندگان یارانه، امکان پذیر است.

عناوین اصلی این مقاله

در سال های گذشته، یارانه به عنوان یک هزینه کمک معیشتی، به کل مردم کشور ایران داده می شد؛ اما، کم کم، در طول سالیان مختلف، طرح هدفمندی یارانه ها، از سوی دولت، ارائه گردید و در نتیجه، در حال حاضر، برخی از اقشار جامعه، یعنی ثروتمندان، دیگر قادر به دریافت یارانه یا همان هزینه کمک معیشتی نمی باشند.

نکته ای که می بایست به آن توجه شود، این است که تنها یک روش، برای ثبت نام یارانه 1401، وجود نداشته، بلکه با توجه به نوع ثبت نام، می بایست از یکی از روش های حضوری و یا اینترنتی استفاده نمود. به عنوان مثال، جاماندگان و یا کسانی که یارانه ثبت نام نکرده اند و همچنین، ثبت نام یارانه فرزند جدید و ثبت نام جهت دریافت یارانه، بعد از ازدواج، روش های متفاوتی برای ثبت درخواست خود داشته؛ بنابراین، با توجه به تنوع روش های ثبت نام یارانه 1401، لازم است تا افراد مشمول، با مقررات و دستورالعمل های مربوطه، در رابطه با نحوه ثبت نام یارانه، آشنا شوند.

در ادامه، با توجه به اهمیت ثبت نام یارانه، برای متقاضیان، در رابطه با نحوه ثبت نام یارانه 1401، تکمیل فرم و سایت معیشتی جاماندگان، ثبت نام یارانه بعد از ازدواج و فرزند جدید و همچنین، راهنمای ثبت نام واریز مجدد یارانه، برای جاماندگان ثبت نام یارانه، مطالبی آورده شده است.

نحوه ثبت نام یارانه

یارانه، از جمله کمک های معیشتی می باشد که از سوی دولت، در کشور ما، به مردم پرداخت می شود. از زمانی که اولین یارانه، به اقشار مختلف جامعه، پرداخت شد، سال های بسیار زیادی می گذرد و تاکنون، در طی سال های مختلف، میزان یارانه، به تناسب تورم، افزایش پیدا کرده است.

افرادی که قصد ثبت گزارش، در رابطه با تخلفات مالی دستگاه های دولتی را دارند، می توانند از طریق مراجعه به سامانه ارتباطات مردمی دیوان محاسبات کشور، به نشانی www.dmk.i ، اقدام نمایند.

در سال های اخیر و با توجه به هدفمندی یارانه ها، یارانه بسیاری از افراد، قطع شد و همین موضوع باعث شد که بسیاری از افراد، درخواست دریافت مجدد یارانه داشته باشند. دولت، با توجه به این درخواست ها، اقدام به ایجاد بستری، جهت ثبت نام یارانه ۱۴۰۱ کرده است تا افرادی که به هر دلیلی، در حال حاضر، امکان دریافت یارانه را ندارند، برای دریافت یارانه اقدام نمایند.

لازم است بدانید، در سال های گذشته، روش های مختلفی، از سوی دولت، برای نحوه ثبت نام یارانه، در نظر گرفته شده بود که هر کدام از این روش ها، به نحوی، برای مردم مشکل ساز بودند. یکی از ساده ترین روش ها، برای ثبت نام یارانه، این است که افراد، به یکی از دفاتر پیشخوان دولت و یا دفاتر پلیس 10 مراجعه نمایند و مراحل تکمیل فرم و ثبت نام یارانه را انجام دهند.

همچنین، استفاده از روش حضوری، برای ثبت نام رایانه، زمانی امکان پذیر است که خود دولت، زمان مشخصی را برای ثبت نام جاماندگان، در طرح یارانه نقدی، اعلام کند. به همین دلیل، لازم است افرادی که قصد ثبت نام در طرح دریافت یارانه را دارند، منتظر اخبار دولت باشند و سپس، در صورت نیاز، مراحل تکمیل فرم و ثبت نام در طرح یارانه را انجام دهند.

در ابتدای سال گذشته، هیئت وزیران، برای آن دسته از افرادی که از ثبت نام یارانه جا مانده اند، سامانه ای را به نام سامانه حمایت یا همان سایت معیشتی جاماندگان، راه اندازی کرد تا مردم بتوانند، همانند سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضاییه، بدون مراجعه حضوری و در زمان مشخص، به این سامانه مراجعه کنند و مراحل تکمیل فرم و ثبت نام خود را انجام دهند. قرار بر این بود که سایت معیشتی جاماندگان و یا همان سامانه حمایت، به نشانی اینترنتی hemaya .mcls.gov.i ، تنها برای ثبت نام یارانه نقدی نباشد، بلکه، برای ثبت نام یارانه بنزین هم مورد استفاده قرار گیرد.

دقت داشته باشید، در طول مدت زمان کوتاهی، این سامانه، برای ثبت نام جاماندگان یارانه، فعال بود و اشخاص، می توانستند برای ثبت نام در طرح دریافت یارانه، به سایت معیشتی جاماندگان، به نشانی hemaya .mcls.gov.i مراجعه کنند و با کلیک کردن بر روی گزینه ثبت نام خانوار جدید، مراحل تکمیل فرم و ثبت نام یارانه را انجام دهند؛ اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی و با توجه به تعداد زیاد ثبت نام کنندگان در این سامانه، این سایت، توسط دولت، غیر فعال شد و دیگر برای ثبت نام یارانه، مورد استفاده قرار نگرفت.

بنابراین، در حال حاضر، هیچ روش غیر حضوری، برای ثبت نام در طرح دریافت یارانه، برای جاماندگان از ثبت نام یارانه، در نظر گرفته نشده است و افرادی که جزو جاماندگان ثبت نام یارانه می باشند، می بایست که منتظر اعلام دولت باشند و در زمان مشخص، برای ثبت نام در این طرح، اقدام کنند.

در حال حاضر، به طور دقیق، مشخص نیست که چه زمانی، امکان ثبت نام جدید یارانه فراهم شود؛ اما پیش بینی می شود که در صورت اعلام بازه زمانی جدید، برای ثبت نام، داوطلبان، بتوانند برای ثبت نام یارانه به سایت hemaya .mcls.gov.i مراجعه کنند. البته، این امکان وجود دارد که از افراد، درخواست شود که برای ثبت نام یارانه، به یکی از دفاتر پلیس 10 نیز به صورت حضوری، مراجعه نمایند.

همچنین، لازم به ذکر است در حال حاضر، معیار دهک‌ بندی خانوار، جهت دریافت یارانه نقدی، شامل مواردی همچون، خودرو، گردش مالی و سود های بانکی افراد، می باشد و ملک و منزل مسکونی افراد، جزو ملاک‌ های در نظر گرفته شده برای دهک‌ بندی به حساب نمی آیند.

جاماندگان ثبت نام یارانه

سازمان هدفمند سازی یارانه ها، با توجه به در خواست های متعدد از سوی، اقشار مختلف جامعه جهت دریافت یارانه نقدی و ثبت نام یارانه جدید در سال 1401، شرایط لازم را برای کسانی که یارانه ثبت نام نکرده اند، به ویژه جاماندگان ثبت نام یارانه در نظر گرفته است.

همچنین، لازم به ذکر است سازمان هدفمند سازی یارانه ها، با توجه به اینکه بسیاری از منصرفان دوره قبل ثبت نام یارانه نقدی، در حال حاضر، در سال 1401، متقاضی دریافت یارانه نقدی می باشند نیز، امکان ثبت نام یارانه جدید را در نظر گرفته است.

جاماندگان ثبت نام یارانه، به منظور ثبت نام برای یارانه 1401، لازم است تا مراحل تعیین شده از سوی سازمان هدفمند سازی یارانه‌ ها، را جهت استعلام وضعیت خود و سپس، ثبت نام یارانه جدید، انجام دهند. مراحل و نحوه ثبت نام یارانه جدید 1401، برای جاماندگان، طبق توضیحات زیر می باشد:

جاماندگان ثبت نام یارانه، به منظور استعلام وضعیت ثبت نام یارانه جدید خود در سال 1401، ابتدا، کد دستوری #کد ملی43857*4 را شماره گیری نمایند.

این گروه از متقاضیان یارانه 1401، در مرحله بعد، می توانند با مراجعه به سایت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، به آدرس my.gov.i ، برای ثبت نام یارانه جدید اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که مهلت یارانه جدید جاماندگان 1401، بر اساس آخرین رقم سمت راست کد ملی، برای اعداد زوج، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، مورخ 27 و 28 اردیبهشت‌ ماه و برای اعداد فرد، در روز های پنجشنبه و جمعه، مورخ 29 و 30اردیبهشت ماه سال جاری، می باشد.

همچنین، اشخاصی که در تاریخ های مذکور، به هر علت، قادر به ثبت نام یارانه جدیدی نبوده،، این امکان را داشته تا در روزهای شنبه، مورخ 31 اردیبهشت‌ ماه و یکشنبه، مورخ 1 خرداد ماه، با ورود به سامانه، برای ثبت نام یارانه 1401، اقدام نمایند.

مدارک و اطلاعات ضروری، جهت ثبت نام یارانه جدید، برای جاماندگان، شامل شماره همراه که به نام سرپرست خانوار بوده، کد ملی، تاریخ تولد، کد پستی و شماره شبا بانکی که سرپرست خانوار، در آن حساب داشته، می باشد.

پس از پایان مهلت ثبت‌ نام، اطلاعات ارسالی از سوی ثبت نام کنندگان، به منظور تعیین دهک خانوار، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارسال شده و در صورتی که ثبت نام کننده، واجد شرایط، شناخته شود، یارانه معوقه، متناسب با دهک خانوار ثبت نام شده، از اردیبهشت‌ ماه سال ۱۴۰۱ به خانواده ثبت نام شده، تعلق گرفته و به حساب سرپرست خانوار، واریز می شود.

لازم به ذکر است که کلیه مراحل و نحوه  ثبت نام یارانه جدید، به صورت غیر حضوری و اینترنتی، انجام گرفته و بنابراین، نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان، به هیچ سازمان و نهاد دولتی، در هیچ یک از شهرهای کشور نمی باشد.

ثبت نام یارانه فرزند جدید

یکی از سوالاتی که برای ثبت نام یارانه ۱۴۰۱، وجود دارد، این مساله است که آن دسته از افرادی که به تازگی بچه دار شده اند، می بایست برای ثبت نام یارانه فرزند جدید، چه اقداماتی انجام دهند؟ طبق اعلام رییس مرکز آمار ایران، تمامی اطلاعات فرزند جدید، از طریق سازمان ثبت احوال کشور، برای دریافت یارانه نقدی، دریافت می شود و نیازی به انجام مراحل خاصی برای ثبت نام فرزند جدید، جهت دریافت یارانه نمی باشد. به همین دلیل، در حال حاضر، هیچ سامانه مشخصی، برای ثبت نام افراد جدید خانواده، جهت دریافت یارانه، راه اندازی و معرفی نشده است.

اما، به هر حال، با توجه به سیستمی بودن پرداخت یارانه و اعلام رییس مرکز آمار ایران، فرزند جدید، در صورت نیاز به یارانه، جزو لیست افراد یارانه بگیر قرار می گیرد. نکته حائز اهمیتی که برای دریافت یارانه فرزند جدید وجود دارد، این است که یارانه فرزند جدید، فقط به افرادی تعلق می گیرد که خانواده او، یارانه نقدی دریافت می کنند.

در واقع، آن دسته از خانواده هایی که مشمول دریافت یارانه نقدی نمی باشند، نمی توانند برای دریافت یارانه فرزند جدید، ثبت نام نمایند؛ اما، در صورتی که یارانه، به خانواده فرزند تازه متولد شده، تعلق گیرد، لازم است که به فرزند جدید نیز یارانه داده شود.

افرادی که قصد دریافت وام نوزدان را دارند، می توانند از طریق مراجعه به بانک های عامل، جهت ثبت نام وام فرزند آوری، اقدام نمایند.

طبق توضیحات داده شده، انتظار می رود که یارانه، برای فرزندان جدید، به صورت خود به خود اعمال شود؛ اما، احتمال اشتباه، برای اعمال یارانه برای فرزند جدید وجود دارد و بنابراین، نیاز است که اگر یارانه، به فرزند جدید تعلق نگرفت، افراد، برای دریافت یارانه ثبت نام نمایند.

در حال حاضر، هیچ سامانه ای، برای ثبت نام یارانه 1401 نوزادان، طراحی نشده است؛ اما والدین، می توانند برای ثبت نام یارانه نوزادان خود، به یکی از دفاتر پلیس 10 مراجعه نموده و درخواست خود برای اضافه کردن فرد جدید به خانواده را جهت دریافت یارانه، در این دفاتر ثبت نمایند.

در واقع، سامانه ای که می تواند برای اضافه کردن فرزند جدید، جهت دریافت رایانه نقدی، مورد استفاده قرار گیرد، در دسترس دفاتر پلیس 10 می باشد و برای عموم مردم، قابل دسترس نیست. همچنین، لازم است، والدین به زمان مهلت گرفتن شناسنامه برای نوزادان، هم پیش از اقدام برای دریافت یارانه توجه نمایند.

توجه داشته باشید، والدینی که قصد اضافه کردن نام فرزند جدید، به لیست افراد دریافتی یارانه، در خانواده را دارند، می بایست حتما یک سری مدارک، مانند مدارک هویتی مادر و پدر را به همراه داشته باشند. به همراه داشتن کارت ملی پدر و مادر، شناسنامه پدر و مادر و شناسنامه فرزند، برای ثبت نام یارانه فرزند جدید، الزامی می باشد.

بنابراین، در صورتی که سازمان ثبت احوال، مراحل ثبت فرزند جدید، در لیست یارانه بگیران را انجام ندهد، دفاتر پلیس 10، قادر هستند که مراحل مربوط به ثبت فرزند جدید را از طریق سامانه ای که در اختیار آن ها، قرار داده شده است، انجام دهند. بدیهی است که ثبت فرزند جدید، از طریق هر دفتر پلیس 10 که نزدیک به محل سکونت خانواده باشد، قابل انجام می باشد و نیازی به مراجعه به دفتر پلیس 10 خاصی نیست.

ثبت نام یارانه بعد از ازدواج

یکی از سوالاتی که معمولا برای افراد، بعد از ازدواج پیش می آید، این است که بعد از ازدواج، چگونه می توان یارانه نقدی خود را از خانواده جدا کنیم؟ در صورتی که دختر و یا پسر، قبل از ازدواج و در خانواده خودشان، یارانه دریافت می کردند، می توانند بعد از ازدواج نیز یارانه دریافت کنند.

دقت داشته باشید، طبق اعلام رییس مرکز آمار ایران، در صورتی که تعداد اعضای خانوار، بعد از ازدواج، تغییر پیدا کند، سازمان ثبت احوال کشور، موظف است که آمار مجدد، برای تغییر واریز یارانه را اعلام کند. بنابراین، معمولا، نحوه واریز یارانه، پس از ازدواج، به صورت خود به خود، برای افراد، تغییر پیدا می کند؛ اما، به هر حال، این امکان وجود دارد که تغییر واریز یارانه، پس از ازدواج برای دختر و پسر، با اختلال مواجه شود. 

همچنین، با توجه به اینکه یارانه پس از ازدواج، می بایست به حساب سرپرست خانوار واریز شود تا در صورت فرزند دار شدن نیز خانواده با مشکلی برای دریافت یارانه مواجه نشود، لازم است که حتما، در صورت عدم واریز یارانه پس از ازدواج، مراحل مربوط به جدا کردن یارانه، از خانواده، توسط زوجین صورت گیرد.

در حال حاضر، هیچ گونه سامانه ای، برای ثبت نام یارانه ۱۴۰۱ بعد از ازدواج، وجود ندارد و خود دختران و پسران، نمی توانند برای دریافت یارانه بعد از ازدواج، در سامانه ای ثبت نام کنند. این افراد، می بایست برای ثبت نام یارانه بعد از ازدواج، به یکی از دفاتر پلیس 10 نزدیک به محل سکونت خودشان مراجعه نمایند و مراحل مربوط به نحوه ثبت نام یارانه بعد از ازدواج را از طریق دفاتر پلیس 10 انجام دهند. اما، لازم به ذکر است که زوجین، می توانند برای دریافت وام ازدواج، به صورت غیر حضوری، در سامانه وام ازدواج، ثبت نام نمایند.

لازم است بدانید، این امکان به دفاتر پلیس 10 داده شده است که بتوانند بدون نیاز به ارتباط گرفتن با ثبت احوال، مراحل مربوط به تغییر تعداد خانواده، برای دریافت یارانه نقدی را انجام دهند. همچنین، افرادی که پس از ازدواج، یارانه دریافت نمی کنند و یا یارانه آن ها، به حساب پدران آن ها، واریز می شود، می توانند با مراجعه حضوری، به دفاتر پلیس 10، مراحل مربوط به ثبت نام یارانه بعد از ازدواج را انجام دهند.

پس از ثبت درخواست برای دریافت یارانه ازدواج، دفاتر پلیس 10، می توانند در سامانه در دسترس خودشان، مراحل ثبت درخواست اشخاص متقاضی ثبت نام یارانه بعد از ازدواج، را انجام دهند. پس از گذشت 1 الی 2 ماه، یارانه به حساب جدید سرپرست خانواده زوج جوان واریز می شود.

افرادی که قصد دریافت تسهیلات ازدواج را دارند، می توانند برای ثبت نام وام ازدواج، به صورت غیر حضوری، از طریق سایت ve.cbi.i ، اقدام نمایند.

در صورتی که قصد دریافت یارانه بعد از ازدواج را دارید، می بایست حتما، یک سری مدارک را در زمان مراجعه به دفاتر پلیس 10، به همراه داشته باشید. از جمله مدارکی که برای ثبت نام یارانه بعد از ازدواج، مورد نیاز می باشد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدارک شناسایی پدر خانم و آقا که شامل اصل و کپی از شناسنامه و اصل و کپی از کارت ملی پدران می باشد.

مدارک شناسایی خانم و آقا که شامل اصل و کپی از شناسنامه و اصل و کپی از کارت ملی می باشد.

ارائه اصل و کپی از قباله ازدواج

افرادی که قصد ثبت ازدواج خود، در دفاتر رسمی ازدواج را دارند، می بایست در رابطه با اینکه به موجب مصوبه جدید ابلاغ شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از این پس تمام وقایع ازدواج، می بایست در دفتر الکترونیک، ثبت شود اطلاع داشته باشند. برای راهنمایی بیشتر، در رابطه با نحوه ثبت الکترونیکی ازدواج، به لینک زیر مراجعه نمایید.

راهنمای ثبت نام یارانه برای واریز مجدد

در سال های ابتدایی اجرایی شدن طرح پرداخت یارانه ها، قرار بود که به تمامی مردم، یارانه نقدی تعلق بگیرد؛ اما به هر حال، با توجه به اینکه بودجه کافی، برای پرداخت یارانه، به عموم مردم در سال های اخیر وجود نداشت، لازم بود که یارانه نقدی برخی از افرادی که یارانه دریافت می کردند؛ اما درآمد مناسبی داشتند، قطع شود. به همین دلیل، در سال های اخیر، یارانه نقدی بعضی از افراد قطع شد و برخی از این افراد که به اشتباه، یارانه آن ها قطع گردید، به این مساله معترض شدند.

ابهام اصلی برای کسانی که یارانه ثبت نام نکرده اند، این است که چگونه می توانند برای دریافت مجدد یارانه ثبت نام کنند؟ در پاسخ به این سوال، باید بگوییم که نحوه ثبت نام یارانه مجدد، برای افرادی که قبلا یارانه آن ها، قطع شده است، بستگی به اعلام دولت دارد. در واقع، در صورتی که دولت، برای نحوه ثبت نام یارانه این افراد، طرحی را در نظر بگیرد، این افراد می توانند مراحل ثبت نام خود را برای دریافت یارانه مجدد انجام دهند.

توجه داشته باشید، در حال حاضر، هیچ سامانه ای، برای کسانی که یارانه ثبت نام نکرده اند جهت ثبت نام یارانه ۱۴۰۱، جهت واریز مجدد یارانه نقدی وجود ندارد و افرادی که قبلا یارانه آن ها قطع شده است، از طریق هیچ روشی، نمی توانند مراحل ثبت نام یارانه را انجام دهند؛ اما در بازه های زمانی مختلف، امکان دارد روش خاصی، جهت ثبت نام مجدد، برای دریافت یارانه، اعلام شود. بنابراین، آن دسته از افرادی که به هر دلیلی، تصور می کنند یارانه آن ها، بدون دلیل و بی منطق، قطع شده است، حتما منتظر اعلام دولت باشند و یا پیشنهاد خود را در سامانه مردم ثبت نمایند و سپس، در صورت نیاز مراحل تکمیل فرم و ثبت نام یارانه 1401 را انجام دهند.

آخرین بازه زمانی که جهت ثبت نام مجدد یارانه، برای افرادی که قبلا یارانه دریافت می کردند، اما یارانه آن ها قطع شد، در نظر گرفته شده بود، در اوایل سال گذشته، اعلام گردید. در این زمان، افراد می توانستند که به سایت معیشتی جاماندگان و یا حمایت، به نشانی hemaya .mcls.gov.i مراجعه کنند و مراحل ثبت نام خود را برای دریافت مجدد یارانه انجام دهند؛ اما همانطور که بیان شد، این سامانه، فقط در یک مدت زمان کوتاهی فعال بود و افراد، برای ثبت نام یارانه، مجاز به ورود به آن بودند.

اما، پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، ثبت نام یارانه، در این سامانه، غیر فعال شد و افراد، برای ثبت نام یارانه، دیگر مجاز به ورود در این سامانه نمی باشند. به هر حال، پیش بینی می شود که در صورت تمایل دولت، سامانه حمایت، به نشانی hemaya .mcls.gov.i دوباره فعال شود.

افرادی که قصد دریافت سهام عدالت جدید را دارند، می توانند زمان اعلام ثبت نام جاماندگان سهام عدالت، برای ثبت نام، از طریق پلتفرم مربوطه، اقدام نمایند.

افرادی که قصد ثبت نام یارانه 1401، برای دریافت یارانه مجدد را دارند، می توانند با ورود به این سامانه، اطلاعات خانواده خود را برای دریافت یارانه ثبت نمایند تا مراحل بررسی اطلاعات آغاز شود. در صورتی که افراد، مجاز به دریافت یارانه باشند، یارانه به آن ها تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، ثبت نام در این سامانه نیز بی فایده خواهد بود و یارانه ای به افراد بدون شرایط، تعلق نخواهد گرفت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت نام یارانه عضو کانال تلگرامی موضوعات حقوقی شوید و یا صفحه اینستاگرامی مشاوره حقوقی دینا را دنبال کنید.

سوالات متداول

1- ✔️نحوه ثبت نام یارانه 1401 برای فرزندان جدید به چه صورت می باشد؟

2- ✔️نحوه ثبت نام یارانه 1401 برای زوجین بعد از ازدواج به چه صورت است؟

3- ✔️ثبت نام یارانه 1401 برای واریز مجدد امکان پذیر است؟

نحوه ثبت نام وام یارانه